Preporuka Vijeća Europe CM/Rec (2019)1 Sprječavanje i borba protiv seksizma

Ured za ravnopravnost spolova preveo je i tiskao, u nakladi od 1000 primjeraka, hrvatski prijevod Preporuke Vijeća Europe CM/Rec (2019)1 Sprječavanje i borba protiv seksizma.
Ova Preporuka odgovor je na rastuće i dalekosežne posljedicama seksizma u svim dijelovima društva i sadrži prvu ikada međunarodnu pravnu definiciju seksizma. U njoj je uspostavljena povezanost svakodnevnih pojava seksizma s nasiljem nad ženama kao dio kontinuuma koji stvara ozračje zastrašivanja, straha, diskriminacije, a koje pogađa uglavnom žene i djevojčice. Preporuka za cilj ima rasvijetliti seksističko ponašanje i navodi konkretne načine kako ga vlade i drugi dionici mogu suzbiti.

Preuzmite Preporuku Vijeća Europe CM/Rec (2019)1 Sprječavanje i borba protiv seksizma ovdje