Istaknute teme i projekti

Nacionalna politika za ravnopravnost spolova 2011.-2015.
Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015. godine donio je Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2011. godine.
Žene i mediji
Portal zeneimediji.hr posvećen je osnaživanju i informiranju žena te poučavanju i podizanju svijesti svih građana, javnih osoba, kreatora javnih politika, civilnog društva i posebno medija o pitanjima položaja žena u društvu čiji su temeljni stup.
Zakon o ravnopravnosti spolova
Zakon o ravnopravnosti spolova donio je Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2008. godine.
Projekt "Moj glas protiv nasilja"
Dvogodišnji projekt „Moj glas protiv nasilja“ („My Voice against Violence“) je proveden od prosinca 2013. do kraja studenog 2015. godine.
Županijska/ lokalna povjerenstva za ravnopravnost spolova
Informacije o radu županijskih, gradskih i općinskih povjerenstava za ravnopravnost spolova.