Strategija za ravnopravnost između žena i muškaraca 2010. – 2015. EK

Ured za ravnopravnost spolova tiskao je u nakladi od 1000 primjeraka hrvatski prijevod Strategije za ravnopravnost između žena i muškaraca 2010.-2015. s ciljem nastavka provođenja trajnih aktivnosti vezanih uz upoznavanje javnosti s politikama i zakonodavstvom ravnopravnosti spolova EU.

Dodatna potpora Strategiji Europske komisije sadržana je u Nacionalnoj politici za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015. koju je u srpnju ove godine donio Hrvatski sabor kao najvažniji akt, uz Zakon o ravnopravnosti spolova, za suzbijanje rodne diskriminacije i provedbu politike jednakih mogućnosti za oba spola. Ona uključuje kao svoj sastavni dio strateška opredjeljenja i ciljeve Strategije za ravnopravnost između žena i muškaraca.

I u ovom strateškom dokumentu, kao i u prethodnim Putokazima za ravnopravnost između žena i muškaraca 2006.-2010., Europska komisija naglašava da zemlje kandidatkinje moraju u potpunosti prihvatiti temeljno načelo ravnopravnosti između muškaraca i žena i da praćenje usvajanja i primjene zakonodavstva EU u ovom području ostaje jedan od prioriteta u procesu proširenja.


Preuzmanje sadržaja Strategije