Seminar „Žene u ratnim sukobima – Primjena Rezolucije 1325 Vijeća sigurnosti UN-a“


Predstojnica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH mr.sc. Helena Štimac Radin sudjelovala je u utorak, 19. veljače 2007. godine na seminaru „Žene u oružanim sukobima – primjena rezolucije 1325 Vijeća sigurnosti UN-a“ koji se, u zajedničkoj organizaciji Saveznog ministarstva obrane  Republike Austrije,  austrijskog Ministarstva za europske i međunarodne poslove i  NATO-a, održao u Austrijskoj nacionalnoj akademiji obrane u Beču.

Osnovni cilj seminara sastojao se u okupljanju nacionalnih i međunarodnih eksperata u svrhu diskusije o načinima daljnje implementacije Rezolucije 1325.
 
Seminar je otvorila austrijska ministrica vanjskih poslova Ursula Plassnik koja je istaknula značaj primjene ove Rezolucije posebice s obzirom na povećanje sudjelovanja žena u promoviranju mira i rješavanja sukoba, prevenciji rodno zasnovanog nasilja, povećanju zastupljenosti žena u međunarodnim mirovnim misijama  kao i u svim drugim područjima javnog donošenja odluka.
 
Uz predstavnike/ce NATO-a, EU, OSCE-a, UN-a, UNIFEMA i dr. skupu se obratila i Elisabeth Rehn, bivša finska ministrica obrane i bivša zamjenica Glavnog tajnika UN-a i Specijalna izaslanica Glavnog tajnika u Bosni i Hercegovini koja je istaknula i značaj sudjelovanja žena u pregovaračkim i drugim misijama na Kosovu, ali i u cijeloj regiji, s obzirom na novonastalu situaciju proglašenja nezavisnosti Kosova.
 
Na seminaru su također predstavljeni i nacionalni akcijski planovi za primjenu Rezolucije 1325. Istaknuto je kako svega 4 europske zemlje imaju izrađen akcijski plan, i to: Austrija, Danska, Švicarska i Norveška.
 
Republika Hrvatska nema zaseban akcijski plan za primjenu ove Rezolucije, ali  su mjere za njezinu primjenu  uvrštene u Nacionalnu politiku za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. - 2010. u okviru definiranog cilja postizanja integracije rodne politike u sigurnosnu politiku zemlje putem promicanja primjene Rezolucije 1325 Vijeća sigurnosti UN-a.
 
 


Pisane vijesti | Međunarodna suradnja