Javna nabava

Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) obavještavamo da ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnica poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c. Zakona.

Planovi nabave: 


Pregled sklopljenih ugovora: