Strateški i zakonodavni okvir za ravnopravnost spolova

Na ovoj stranici možete pregledati strateški i zakonodavni okvir u području ravnopravnosti spolova na nacionalnoj i međunarodnoj razini, uključujući konvencije Vijeća Europe, konvencije Ujedinjenih naroda te dokumente Europske unije.
Ovdje također donosimo pregled nacionalnih i međunarodnih izvještaja i istraživanja.