Poziv na testiranje iz poznavanja engleskog jezika i rada na računalu

ZA KANDIDATE/KINJE  ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA – STRUČNI/A SURADNIK/CA koji su zadovoljili na I. i II. dijelu pismenog testiranja

PozivPisane vijesti