Akcijski planovi za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova na razini županija

Nacionalnom politikom za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015. godine u okviru programskog područja 7. Institucionalni mehanizmi i načini provedbe, cilja 7.1. Osnažiti mehanizme za provedbu ravnopravnosti spolova na nacionalnoj i lokalnoj razini i unaprijediti njihovo koordinirano djelovanje propisano je da su županijske skupštine i županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova obvezna donijeti akcijske planove za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011. - 2015. na razini županija i osigurati sredstva za njihovu primjenu.