Održana poludnevna radionica za trans* i rodno varijantne mlade osobe

U organizaciji Ženske sobe i udruge Trans Aid 4. studenog 2015. godine održana je radionica naziva “Rodno uvjetovano nasilje”. Radionica je bila namijenjena trans* i rodno varijantnim mladim osobama koje sudjeluju na grupama podrške za trans* osobe TRANSavjetovanja, programa udruge Trans Aid.

Radionica je održana u prostorijama u kojima se inače održavaju grupe podrške (Čanićeva 14, udruga RODA).

Poludnevnu radionicu su vodile Paula Zore i Matea Popov. Matea Popov je sa sudionicima/cama prolazila kroz primjere rodno uvjetovanog nasilja i uznemiravanja koje su proživjeli, a Paula Zore je kroz vježbu o mitovima o seksualnom nasilju razjasnila značenje pristanka kao i statističkih podataka vezano uz seksualno nasilje (kada se događa, tko je počinitelj, gdje se događa, tko je žrtva i sl.). Nakon radionice uslijedila je duža diskusija koja je zaključena dijeljenjem informacija o Ženskoj sobi te o Protokolu o postupanju u slučaju seksualnog nasilja.

Poludnevna radionica sastavni je dio projekta Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske “Moj glas protiv nasilja”/”My voice against violence” koji financijski podržava Europska unija (u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS). Projekt se odvija u suradnji s dvije partnerske organizacije: Ženska soba – Centar za seksualna prava  i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.

Preuzeto sa www.zenskasoba.hrPisane vijesti | Projekt "Moj glas protiv nasilja"