Ravnateljica predstavila publikaciju o zaštiti žena od nasilja

Ravnateljica Ureda mr.sc. Helena Štimac Radin predstavila je danas u Europskom domu publikaciju o zaštiti žena od nasilja Europskog instituta za ravnopravnost spolova.

Prigodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25. studenog, ravnateljica Ureda mr.sc. Helena Štimac Radin predstavila je danas u Europskom domu publikaciju o zaštiti žena od nasilja Europskog instituta za ravnopravnost spolova te rezultate dvogodišnjeg projekta „Moj glas protiv nasilja“, čiji je nositelj Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske.

Projekt je započeo s provedbom u prosincu 2013. godine, u suradnji s partnerskim organizacijama civilnog društva CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje i Ženska soba – Centar za seksualna prava. Uredu za ravnopravnost spolova su u okviru natječaja Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS „Potpora informacijskim i komunikacijskim aktivnostima usmjerenim na uklanjanje nasilja nad ženama“ odobrena sredstva za financiranje projekta „Moj glas protiv nasilja“ („My Voice against Violence“). Planirana ukupna vrijednost projekta iznosi 202.680,00 EUR, od čega planirani doprinos Europske komisije iznosi 161.385,68 EUR.

Ciljevi projekta su podizanje svijesti javnosti o neprihvatljivosti svih oblika nasilja ženama i djevojčicama/djevojkama uključujući obiteljsko nasilje i odašiljanje poruke o nužnosti nulte tolerancije na sve oblike rodno uvjetovanog nasilja. Poseban je naglasak stavljen na seksualno i obiteljsko nasilje te na podizanje razine znanja mladih o svim oblicima nasilja nad ženama i djevojkama/djevojčicama.

Projekt se osobito fokusirao na ciljane skupine koje su činili: zastupnici/e u Hrvatskome saboru, tijela državne uprave, lokalna/županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova, organizacije civilnog društva, ranjive skupine žena, mediji i srednjoškolske ustanove.

Ravnateljica se osvrnula i na dugotrajnu medijsku kampanju u čiju su provedbu uključeni svi nacionalni i lokalni mediji, a Ured je u tu svrhu izradio TV i radio spot, teaser prikazivan na društvenim mrežama, citylight i b2 plakate koji su postavljeni diljem Grada Zagreba te podstranicu na internetskoj stranici Ureda posvećenu isključivo projektu.

Mr.sc. Helena Štimac Radin istaknula je kako bez financijske potpore Europske unije ne bi bilo moguće tiskati i distribuirati više od 30 000 publikacija vezanih uz borbu protiv nasilja nad ženama.

Relevantnost posljednje publikacije tiskane u okviru projekta leži u komparativnoj analizi sustava podrške žrtvama rodno uvjetovanog nasilja u zemljama članicama Europske unije te donosi osobito bitne preporuke i zaključke koje se odnose na sve analizirane zemlje. Najvažnije preporuke su: unaprjeđenje servisa podrške žrtvama, sustavna provedba zakonodavnih i strateških mjera, sporazum o nacionalnim definicijama za sve oblike nasilja nad ženama, unaprjeđenje administrativnog prikupljanja statističkih podataka na nacionalnim i regionalnim/lokalnim razinama, provedba istraživanja u području nasilja nad ženama i osnivanje promatračkih tijela u svakoj državi EU radi primjene jedinstvene metodologije, naglasila je ravnateljica Ureda.

Uz mr.sc Helenu Štimac Radin, aktivnosti u okviru projekta „Moj glas protiv nasilja“, predstavile su i Sanja Cesar iz CESI - Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje i Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe – Centra za seksualna prava.

Publikacija Europskog instituta za ravnopravnost spolova „Pregled provedbe Pekinške platforme za djelovanje u državama članicama EU-a: Nasilje nad ženama - podrška žrtvama: Glavni nalazi“.
 

Iz medija:

www.h-alter.org

www.prigorski.hr

www.about.hr

 Pisane vijesti | Projekt "Moj glas protiv nasilja"