Lišene moći i žrtve nasilnih muževa

FIKUSI DRUŠTVA Samo dva posto žena sudjeluje u gospodarstvu i politici
Koordinatorica Udruge žena upozorava da je sve više nasilja nad ženama  

Cijeli članak