Žene premalo zastupljene u politici

Podravski listŽupanijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova provelo je na gardskoj tržnici u Đurđevcu akciju "Uravnotežimo se" čiji je cilj osvješćivanje građana o potrebi povećanja udjela žena u Saboru na predstojećim parlamentarnim izborima.

Opširnije