Predavanje predsjednice Povjerenstva o ravnopravnosti spolova


U okviru suradnje PZRS sa osnovnim i srednjim školama na području županije, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije Verica Rupčić je održala predavanje učenicima osmih razreda OŠ Grgura Karlovčana u Đurđevcu na temu ravnopravnosti spolova u sklopu nastavnog predmeta građanskog odgoja i obrazovanja.

Kroz predstavljanje rada Povjerenstva obradila je teme o promicanju ljudskih prava žena i rodne ravnopravnosti, provođenju mjera zdravstvene zaštite posebice žena i mladih, osnaživanju ženskog poduzetništva, o zastupljenosti žena na rukovodećim položajima u tvrtkama, o ravnopravnosti u procesu odlučivanja u političkom i javnom životu s posebnim naglaskom na potrebu uravnotežene zastupljenosti muškaraca i žena u predstavničkim i izvršnim tijelima vlasti na svim razinama.

Učenici su aktivno sudjelovali u raspravi i pokazali interes za tematiku ravnopravnosti spolova. Posebno su im bili zanimljivi dijelovi predavanja o potrebi usklađivanja obiteljskih i profesionalnih obaveza, o podijeli obiteljskih obveza s naglaskom na podjelu poslova na "ženske i muške" te o problematici različitih oblika nasilja s naglaskom na uklanjanje svih oblika nasilja nad ženama te unapređenja položaja i zaštitu prava žena, kao i na nužnost postojanja skloništa za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja. Budući da je predavanje održano na Dan ružičastih majica, posebni naglasak je bio na problematici i prevenciji vršnjačkog nasilja s pozivom svim učenicama i učenicima da se međusobno uvažavaju te da se bore protiv svakovrsnog nasilja, a posebice nasilja usmjerenog prema onima, koje se smatra različitima.

Preuzeto sa www.djurdjevac.eu