Tematska sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Županijsko Povjerenstvo za ravnopravnost spolova je na inicijativu predsjednice Verice Rupčić održalo tematsku sjednicu s temom problematike obiteljskog nasilja s prijedlozima iznalaženja rješenja za otvaranje skloništa za žrtve obiteljskog nasilja.

Sjednici su prisustvovale predstavnice institucija, koje se u svom radu bave ovom problematikom. Predsjednica je podsjetila na kronologiju osnivanja skloništa za žrtve obiteljskog nasilja kojega je iniciralo i ostvarilo PZRS po jedinstvenom modelu specijaliziranog udomiteljstva, a koje je ukinuto zbog izmjene Zakona o udomiteljstvu. U konstruktivnoj raspravi su pored članica i članova PZRS sudjelovale: predsjednica Udruge Hera Marina Švagelj Jažić, ravnateljica CZSS Đurđevac Katarina Birta, predstavnica Policijske uprave Koprivničko-križevačke, policijska službenica za maloljetničku delikvenciju u Službi krim-policije Valerija Golubić, psihologinja koprivničkog CZSS Renata Glavica te pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti Željka Koluder Vlahinja. Uz dogovor da će se sjednice s ovom temom održavati u kontinuitetu sve dok se ponovno ne osnuje sklonište za žrtve obiteljskog nasilja te da će se ubuduće odazvati svi pozvani, doneseni su zaključci:

  1. Povjerenstvo je, uz podršku svih prisutnih predstavnica institucija, zaključilo da je evidentna potreba skloništa za žrtve obiteljskog nasilja – Sigurne kuće na području naše Županije čemu u prilog govore podaci svih institucija o broju žrtava obiteljskog nasilja.
  2. PZRS apelira na sve jedinice lokalne i područne samouprave da se aktivno uključe u pronalaženje modaliteta skloništa za žrtve obiteljskog nasilja (prijedlog adekvatnog prostora i sufinanciranje).
  3. U Proračunu Koprivničko-križevačke županije osigurati sredstva za funkcioniranje Sigurne kuće (skloništa za žrtve obiteljskog nasilja).
  4. Tražiti aktivno uključivanje svih mjerodavnih institucija u svrhu pronalaska najboljeg rješenja za rad Sigurne kuće.
  5. Ukoliko će zakonodavac mijenjati Zakon o udomiteljstvu, traži se ponovno uvrštavanje pojma „žrtve obiteljskog nasilja“ u kategoriju specijaliziranog udomiteljstva.
  6. Budući da je zakonodavac predvidio osnivanje skloništa u institucionalnom obliku, do sada nije prihvaćen apel PZRS da se na taj način problem riješi. U okviru naputka da nositelj projekta budu udruge civilnog društva, predlaže se da u našoj županiji nositelj bude Udruga HERA, koja se aktivno bavi problematikom nasilja. Nužno je aktivno uključivanje županijskog Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti te svih triju CZSS, kao i Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije kao partnera.
  7. Slijedom objave otvorenog poziva za dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3“ za financijsku potporu iz Europskog socijalnog fonda, preporuka je da se zatraži podrška i pomoć od nadležnog Upravnog odjela za međunarodnu suradnju u Županiji u apliciranju na ovaj projekt za dobivanje sredstava za rad Sigurne kuće. U okviru Strukturnih investicijskih fondova ovim programom dodjele bespovratnih sredstava podržati će se projekti kojima će se nastaviti razvoj socijalnih usluga u lokalnim zajednicama namijenjenih skupinama u nepovoljnom položaju: osobama s invaliditetom, liječenim ovisnicima, beskućnicima, žrtvama obiteljskog nasilja i sličnih kategorija.

Predsjednica Povjerenstva:
Verica Rupčić

Opširnije na www.kckzz.hr