Javno predavanje "Seksualno nasilje"

U sklopu projekta Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske „Moj glas protiv nasilja“ u Gradskoj vijećnici u Zlataru, u srijedu 14.5.2014 godine održano je javno predavanje pod nazivom Seksualno nasilje.

Cilj ovog predavanja je upoznavanje s osnovnim pojmovima vezanim uz problematiku seksualnog nasilja te upoznavanje s mogućim mehanizmima zaštite. Predavačice su bile Antonija Hojt Ilić, vodioteljica programa za mlade u Centru za seksualna prava „Ženska soba“ te Irena Sarta, savjetnica u Uredu za ravnopravnost spolova Vlade RH koja je predstavila Konvenciju Vijeća Europe za prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatiju pod nazivom Istanbulska konvencija. Predavanjem je moderirala Tajana Broz, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije. Javnom predavanju prisustvovala je i zamjenica župana za društvene djelatnosti Jasna Petek te mnoge predstavnice županijskih institucija, centara za socijalnu skrb, predstavnice osnovnih i srednjih škola, predstavnici Policijske uprave Krapinsko-zagorske te mnogi drugi.

Predavanje je održano uz podršku Vladinog ureda za ravnopravnost spolova, Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije, Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Centra za seksualna prava „Ženska soba“ te Krapinsko-zagorske županije.

www.kzz.hr