Predavanja u koprivničkoj Srednjoj školi

U okviru suradnje sa Srednjom školom Koprivnica, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije Verica Rupčić  je održala predavanja na temu ravnopravnosti spolova u sklopu nastavnih predmeta ljudskih prava, sociologije i građanskog odgoja i obrazovanja.
Predavanja je održala  u 1.i  razredu usmjerenja medicinskih sestara i tehničara te u 2.c i 3. c razredima usmjerenja upravnih referenata. Kroz predstavljanje rada Povjerenstva obradila je teme o promicanju ljudskih prava žena i rodne ravnopravnosti, provođenju mjera zdravstvene zaštite posebice žena i mladih, osnaživanju ženskog poduzetništva, o zastupljenosti žena na rukovodećim položajima u tvrtkama, o ravnopravnosti u procesu odlučivanja u političkom i javnom životu s posebnim naglaskom na potrebu uravnotežene zastupljenosti muškaraca i žena u predstavničkim i  izvršnim tijelima vlasti na svim razinama. Učenici su pokazali interes za tematiku ravnopravnosti spolova i vrlo aktivno su sudjelovali u raspravi. Posebno su im bili zanimljivi dijelovi predavanja o potrebi usklađivanja obiteljskih i profesionalnih obaveza, o podijeli obiteljskih obveza s naglaskom na podjelu poslova na “ženske i muške” te o problematici različitih oblika nasilja s naglaskom na uklanjanje svih oblika  nasilja nad ženama te unapređenja položaja i zaštitu prava žena, kao i na nužnost postojanja skloništa za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja.

Opširnije www.kckzz.hr

www.ss-koprivnica.skole.hr

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova