Održan Dan mimoza u Đurđevcu

U okviru Međunarodnog tjedna borbe protiv raka vrata maternice u subotu  18. siječnja  je obilježen 7. hrvatski Dan mimoza.  Akciju je provodila županijska Liga protiv raka u gradovima na području Koprivničko-križevačke županije.

U Đurđevcu je održana na Trgu sv. Jurja od 9 do 12 sati u organizaciji Udruge žena s bolestima dojke “Narcise” Đurđevac uz potporu županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova. Akciju su podržale i članice Udruge uzorne seoske žene Koprivničko-križevačke županije, Udruge žena Peski, Udruge žena grada Đurđevca i Udruge Rukotvorine iz Čepelovca.

Tom prilikom su se prodavale grančice mimoza, dijelili edukativni  materijali i davali savjeti  ženama o potrebi redovitih pregleda, kao i o izuzetnoj važnosti da se odazovu na pozive u okviru Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice.

Organizatorice su izvijestile da je prikupljeno 1.205 kuna, što će biti uplaćeno na žiro-račun Lige protiv raka te su zahvalile svima koji su svojim prilogom i sudjelovanjem podržali ovu značajnu akciju.

Predsjednica PZRS-a: Verica Rupčić

Opširnije