Gostovanje predsjednice Povjerenstva za ravnopravnost spolova OBŽ u emisiji ''Svijetlo razuma'' na radio Baranja

Predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Silvija Dološić danas je u emisiji ''Svijetlo razuma''na radio Baranja predstavila rad Povjerenstva i buduće planove sudjelovanja na okruglim stolovima kao i buduću suradnju s organizacijama civilnog društva koje intenzivno rade na promicanju ljudskih prava i ravnopravnosti spolova.

Predsjednica Povjerenstva na stanje ravnopravnosti spolova u Osječko-baranjskoj županiji istaknula je da još uvijek je najvažniji pokazatelj neravnopravnog položaja žena i dalje vidljiv u njihovom nepovoljnijem položaju na tržištu rada, podzastupljenosti u procesu donošenja političkih i javnih odluka, učestalosti različitih oblika nasilja nad ženama uključujući obiteljsko nasilje.  Također je poručila da ženska prava moraju biti prioritet svake Vlade i svih lokalnih vlasti kao jedini ravnopravni uvjet razvoja demokratskog društva. Nužno je podržati napor i projekte koji pomažu ženama koje su žrtve diskriminacije da bi sa svojim slučajem istupile pred državne institucije i ono najvažnije potrebno je pružiti podršku ženi radnici da bi se olakšalo usklađivanje profesionalnog i privatnog života.