Okrugli stol Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije u suradnji sa SOS telefonom za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije povodom 22. rujna, Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, organizira okrugli stol „Provođenje Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji za 2013. godinu“ koji će se održati u petak, 20. rujna 2013. godine u Krapini, u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta, u vremenu od 10 do 12 sati. Opširnije