Zaposlenici/e u županijskoj upravi i institucijama u vlasništvu Krapinsko-zagorske županije informirani o pravu očeva na korištenje roditeljskog dopusta

Upravni odjel za opće i zajedničke poslove Krapinsko zagorske županije diseminirao je Informacije o pravu očeva na korištenje roditeljskog dopusta i drugih potpora sukladno odredbama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama svim zaposlenicima/cama u Krapinsko-zagorskoj županiji, kao i u institucijama u vlasništvu Županije, koje su izrađene u svrhu promocije korištenja roditeljskog dopusta očeva te informiranja zaposlenika/ca.

Provedba je to mjere 2.5. Akcijskog plana za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine na području Krapinsko-zagorske županije koja predviđa provođenje aktivnosti za poticanje jednake raspodjele kućanskih i obiteljskih poslova te ravnopravnu podjelu roditeljske odgovornosti za skrb o djeci, uključujući promociju korištenja roditeljskog dopusta očeva. U tu svrhu će se sve zaposlenike/ce u županijskoj upravi i institucijama u vlasništvu Županije informirati o pravu očeva na korištenje roditeljskog dopusta te će se razraditi modeli dodatnih pogodnosti za zaposlenike županijske uprave kako bi se potaknulo veće sudjelovanje očeva u roditeljskim obvezama.