Izvješće o zastupljenosti ženskih i muških osoba u tijelima Krapinsko-zagorske županije i ustanovama kojih je Županija osnivač

Slijedom provedbe Akcijskog plana za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine na području Krapinsko-zagorske županije Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine izradio je Izvješće o zastupljenosti ženskih i muških osoba u tijelima Krapinsko-zagorske županije i ustanovama kojih je Županija osnivač.

Riječ je o provedbi mjere 1.6. Akcijskog plana koja glasi „Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova pri imenovanju u tijela vlasti, izaslanstva, povjerenstva i druga tijela te pravne osobe s javnim ovlastima u Krapinsko-zagorskoj županiji vodit će se računa o ravnomjernoj zastupljenosti oba spola. U svrhu praćenja ove mjere na godišnjoj razini će se izrađivati statističko izvješće o članovima/članicama županijske skupštine, odbora županijske skupštine, savjeta i odbora koje osniva Krapinsko-zagorska županije, nadzornih i upravnih vijeća te drugih odbora institucija u vlasništvu Krapinsko-zagorske županije, jednako kao rukovodećih pozicija u županijskoj administraciji. Navedena statistika biti će dostupna na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije“.

Pročitajte Izvješće o zastupljenosti ženskih i muških osoba u tijelima Krapinsko-zagorske županije i ustanovama kojih je Županija osnivač.

Akcijski plan za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine na području Krapinsko-zagorske županije