Koordinacija Povjerenstava za ravnopravnost spolova

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije održalo je redovitu 29. sjednicu, koja je bila i koordinacija gradskih i općinskih Povjerenstava, a tema je bila provedba kampanje «Politika treba žene», koju županijsko PZRS provodi na području cijele županije pa je od izuzetne važnosti da se aktivno uključe i svi čimbenici na lokalnoj razini. Opširnije