Okrugli stol o nasilju nad ženama

U organizaciji Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Umaga održat će se okrugli stol na temu „Skrb o zlostavljenim ženama – iskustva u BiH i HR“, u subotu, 10. studenoga 2012. godine s početkom u 11 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Umaga (Garibaldijeva 6).

 

U organizaciji Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Umaga održat će se okrugli stol na temu „Skrb o zlostavljenim ženama – iskustva u BiH i HR“, u subotu, 10. studenoga 2012. godine s početkom u 11 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Umaga (Garibaldijeva 6).

U radu okruglog stola sudjelovat će:

 • Jasminka Topić, predsjedavajuća Koordinacionog odbora za ravnopravnost spolova Vlade Unsko-sanskog kantona
 • Aida Behrem, izvršna direktorica Udruženje "Žene sa Une"
 • Maida Pečenković, koordinatorica Sigurne kuće za žrtve nasilja
 • Anita Ramulić, pravna savjetnica u Centru za besplatnu pravnu pomoć
 • Tanja Hrovat Svetičić, voditeljica Sigurne kuće Ljubljana
 • Ines Krajčak, pomoćnica ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske
 • Gordana Sobol, saborska zastupnica i predsjednica Foruma žena SDP-a Hrvatske
 • Viviana Benussi, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Istarske županije
 • Biserka Momčinović, aktivistica Centra za građanske inicijative Poreč
 • Fani Bugarin Šoljan, aktivistica Centra za građanske inicijative Poreč
 • Nataša Vajagić, aktivistica Centra za građanske inicijative Poreč
 • Irena Sarta, savjetnica u Uredu za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske
 • Jadranka Černjul, koordinatorica Sigurne kuće Istra, Pula
 • Željka Topčić, pravnica u Sigurnoj kući Istra, Pula

Cilj okruglog stola je napraviti pregled zakonske regulative u području zaštite žrtava nasilja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini te uz razmjenu iskustava doći do konkretnih zaključaka o modalitetima suradnje u zajedničkim aktivnostima na polju zaštite žrtava nasilja.