Okrugli stol Povjerenstva za ravnopravnost spolova povodom obilježavanja Svjetskog dana seoskih žena

U povodu obilježavanja Svjetskog dana seoskih žena Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije u zgradi županije organiziralo je okrugli stol na temu “Položaj i uloga seoske žene u ruralnom razvoju”.

 

Svjetski dan seoskih žena utemeljen je 1995. godine tijekom 4. UN-ove Konferencije o ženama u Pekingu. Prema podacima međunarodne organizacije rada 428 milijuna žena radi u poljoprivredi, a u mnogim dijelovima svijeta poljoprivreda je primarno područje ženskog rada. Svim ženama, a posebice onima iz ruralnih krajeva Virovitičko-podravske županije Povjerenstvo za ravnopravnost spolova čestitalo je Svjetski dan seoskih žena.

Žene iz ruralnih krajeva daju velik doprinos dobrobiti i stabilnosti lokalne zajednice, posao koji rade uključuje gotovo sve, ali ostaje neprimjećen jednostavno zato jer je to “ženski posao”, status žena nije proporcionalan njihovim zaslugama. Izostaje sustavna briga i propitivanje potreba seoskih žena,malo ili gotovo ništa se ne radi na njihovoj motivaciji za napredovanjem i promjenama shvaćanja, stavova i prihvaćanju novih izazova u poslu i društvenopolitičkom djelovanju. Gotovo da ih nema u političkom životu zajednice, a zakon o ravnopravnosti spolova se ne poštuje. Nema društvenih servisa koji bi omogućili kvalitetniji život na selu. Dobna struktura u ruralnim područjima je staračka i taj trend se nastavlja,a malo ili gotovo ništa se ne poduzima kako bi se mladi zadržali ili vratili na selo. Nužno je raditi na promjeni stereotipa po kojima se uspješnost žena na selu mjeri kroz to koliko su dobre majke, domaćice,supruge, “vozačice traktora” te istaći uspješnost žena i na drugim područjima djelovanja.

Polazeći od ovih činjenica do kojih se došlo u raspravi, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova smatra potrebnim napraviti neke pomake kako bi se položaj žena na selu poboljšao i shodno tome kroz raspravu došlo se do preporuka:

- Dosljedna primjena politike ujednačenog regionalnog razvoja. Omogućiti otvaranje različitih društvenih servisa za poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima (vrtići, domovi za brigu o starima). Raditi na stvaranju uvjeta za ostanak/povratak mladih u ruralnim područjima

- Povećati sudjelovanje žena iz ruralnih područja u političkom životu lokalne zajednice kroz dosljednu primjenu Zakona o ravnopravnosti spolova

- Raditi na boljoj prometnoj povezanosti ruralnih i urbanih područja i boljoj dostupnosti primarne zdravstvene zaštite

- U mrežu socijalnih usluga Virovitičko-podravske županije unijeti kao prioritet za iduću godinu brigu i skrb o osobama starije životne dobi u ruralnim područjima

- Raditi na motivaciji žena iz ruralnih područja za uključivanje u programe izobrazbe i informiranja o mogućnostima osobnog razvoja i novih mogućnosti u poljoprivredi te aktivno sudjelovanje u društveno-političkim procesima zajednice

- Osigurati besplatne edukacije za usavršavanje osoba u ruralnim područjima, provoditi zimske cikluse izobrazbe u poljoprivredi i mogućnostima novih proizvodnji- ekološka poljoprivreda, informiranje

- Europske projekte usmjeriti na razvoj ruralnih područja i raditi naprepoznatljivosti i brendiranju proizvoda i posebnosti ruralnih područja

- Raditi na priznanju ženskog rada, a posebice rada seoskih žena u poljoprivredi

- Zatražiti ispunjavanje zakonske obveze vođenja rodne statistike u evidencijama nositelja OPG-a

Iz medija:

http://www.vpz.com.hr/2012/10/15/okrugli-stol-povjerenstva-za-ravnopravnost-spolova-vpz-povodom-15-listopada-svjetskog-dana-seoskih-zena/

http://icv.com.hr/2012/10/okrugli-stol-povjerenstva-za-ravnopravnost-spolova-vpz/