Daleko od grada - i od prava?

Predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije Verica Rupčić je sudjelovala na konferenciji pod nazivom "Daleko od grada - i od prava? Ljudska prava u ruralnim područjima". Konferenciju su u Hrvatskom saboru organizirale pučka pravobraniteljica, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, pravobraniteljica za djecu i pravobraniteljica za osobe s invaliditetom povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.

Jedina predstavnica povjerenstava iz cijele Hrvatske Verica Rupčić je bila jedna od 4 panelistice na panelu "Položaj žena u ruralnom području iz aspekta ravnopravnosti spolova".

Tom prilikom je prezentirala rad PZRS usmjeren prema ženama u ruralnim područjima kroz suradnju s različitim udrugama, pa i osnivanje različitih udruga te organizaciju predavanja u cilju očuvanja zdravlja, kao i tematskih tribina uz organizaciju i sudjelovanje u različitim priredbama. Osvrnula se i na problematiku nasilja nad ženama koja je uvelike prisutna u ruralnim područjima, kao i na aktivnosti koje provodi Povjerenstvo s ciljem prevencije i pomoći ženama žrtvama nasilja, kao i na nedostatak "Sigurne kuće" zbog loših zakonskih odredbi.

Također je iznijela podatke o političkoj participaciji žena u JLS, koji su poražavajući usprkos aktivnostima i kampanjama koje se provode u kontinuitetu.

Posebni naglasak na panelu je bio na inicijativi i organizaciji Festivala žena iz ruralnih područja Koprivničko-križevačke županije, koji je biranim riječima pohvalila pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić. Cilj projekta je umrežavanje žena radi unapređivanja položaja žene u ruralnom prostoru, razmjene iskustava, znanja i vještina te afirmacije žena u cilju podizanja kvalitete života u ruralnim područjima. Intencija je uključivanje što većeg broja žena s prezentacijom različitosti života današnje žene u ruralnim područjima. Bitna je njihova svestranost i kreativnost s naglaskom na njegovanje tradicije, kulturne baštine, izričaja i običaja Podravine i Prigorja.

Festival je jedinstveni projekt u RH, a značaj i vrijednost Festivala je prepoznata i u okviru EU pa je uvršten u kalendar događanja Odjela za ruralni razvoj u Europskoj komisiji. Ovo je bila prava prilika da se Festival promovira na državnoj razini, budući da su na konferenciji sudjelovali predstavnici državnih institucija te institucija za ljudska prava, akademske zajednice, nadležnih tijela, stručnih službi te udruga civilnog društva.

Cilj ove konferencije je bio kroz panele doprinijeti podizanju svijesti o svakodnevnim poteškoćama stanovnika ruralnih područja i potaknuti javnu raspravu o važnosti zaštite njihovih ljudskih prava i podizanja kvalitete života u kontekstu budućih reformi sustava javnih usluga.

Preuzeto sa www.djurdjevac.eu