Svečano otvoren twinning projekt "Podrška ravnopravnosti spolova"

U utorak 24. svibnja 2016. godine, Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske i projektni partner Institut za zdravstvo i socijalnu skrb Republike Finske organizirali su svečano otvaranje twinning projekta „Podrška ravnopravnosti spolova“ u prostorijama Hrvatskog sabora.

Cilj projekta, ukupne vrijednosti 600.000 € (570.000 € iz EU fondova, 30.000 € nacionalnog učešća), je podizanje svijesti i povjerenja javnosti u sposobnosti Republike Hrvatske da zaštiti građane/ke od rodne diskriminacije i unaprjeđenje koordinirane primjene, praćenja i vrednovanja načela rodne ravnopravnosti. Sredstva su osigurana iz Prijelaznog instrumenta Europske unije koji je Hrvatskoj na raspolaganju.
Projekt su otvorili mr.sc. Helena Štimac Radin, ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova i voditeljica projekta zemlje korisnice i g. Simo Mannila, voditelj projekta zemlje članice iz Instituta za zdravstvo i socijalnu skrb.
U uvodnom izlaganju mr.sc Helena Štimac Radin pozdravila je prisutne i najavila početak provedbe projekta koji će trajati 18 mjeseci. Naglasila je da je svrha projekta ojačati institucionalne mehanizme za ravnopravnost spolova s ciljem uvođenja aspekta ravnopravnosti spolova u sve politike na svim razinama, podići razinu osviještenosti građana o zakonodavstvu i mehanizmima zaštite od diskriminacije temeljem spola te povećati učinkovitost sudstva u području primjene nacionalnog i EU antidiskriminacijskog zakonodavstva. Istaknula je da je i  istraživanje Eurobarometra je pokazalo da ¾ Europljana smatra da ravnopravnost spolova treba biti uvrštena među europske prioritete, a 91% Europljana slaže se s tvrdnjom da je uklanjanje neravnopravnosti između žena i muškaraca nužno za uspostavljanje pravednijeg društva u cjelini. Uvođenje načela ravnopravnosti spolova u sve javne politike osnovni je cilj i svih strateških dokumenta Vijeća Europe i Europskoj unije.
G. Simo Mannila u ime partnerske institucije pozdravio je prisutne i predstavio Institut za zdravstvo i socijalnu skrb, te naglasio njihovo dugogodišnje iskustvo u provedbi twinning projekata.
Nakon uvodnih izlaganja, pozdravno su se obratili: Nj.E. gosp. Timo Rajakangas, veleposlanik Republike Finske u Hrvatskoj, gđa. Andrea Posavec Franić, ravnateljica Pravosudne akademije, gosp. Ante Babić, zamjenik ministrice socijalne politike i mladih, gđa. Jagoda Botički, pomoćnica ministrice uprave, gđa. Gordana Sobol, predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora, gđa. Mirella Rašić, predstavnica Predstavništva Europske Komisije u Hrvatskoj, gđa. Margareta Mađerić, izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora.
Projekt, njegove aktivnosti i rezultate predstavila je gđa. Tamara Šterk, twinning savjetnica u korisničkoj instituciji. Rezultati projekta usmjereni su na povećanje svijesti javnosti o rodnoj ravnopravnosti i ljudskim pravima kroz javne kampanje i aktivnu ulogu medija, uspostavu rodno osjetljive javne uprave kroz povećanje vidljivosti i podizanje stručnih kapaciteta te uvođenje načela ravnopravnosti spolova u sve politike na svim razinama. Projekt će doprinijeti uspostavi učinkovite suradnje između nacionalnih institucionalnih mehanizama i drugih dionika te će utjecati na povećanje profesionalnih sposobnosti, znanja i vještina sudstva.
Na kraju je gđa. Hannele Varsa, stalna twinning savjetnica napravila usporedbe između Finske i Hrvatske te istaknula kako su Hrvatska i Finska slične po broju stanovnika, obje države ravnopravnost spolova navode kao ustavne vrednote, no ipak postoje razlike o kojima jedni od drugih možemo učiti. Naglasila je važnost suradnje i zajedničkog učenja na ovom projektu.
 Na otvaranju projekta bili su nazočni predstavnici institucija, lokalnih povjerenstava za ravnopravnost spolova, pravobraniteljstava, te veleposlanici i/ili njihovi zamjenici i predstavnici  - SAD-a, Danske, Švedske, Australije, Norveške, Bosne i Hercegovine.

Iz medija:

HRT1 - Dnevnik

HRT1 - Dobro jutro Hrvatska

HRT - Hrvatska uživo

HR1 - Dnevne novosti

HR1 - Isti i različiti

HR2 - Radijska kuhinja

HR2 - Radijska kuhinja

www.direktno.hr

www.about.hr

www.kulturpunkt.hr

https://www.facebook.com/FinEmbZagreb/posts/1382625471753543

https://twitter.com/FinEmbCroatia
 

Pisane vijesti | Projekt "Podrška ravnopravnosti spolova"