Finska pravobraniteljica za ravnopravnost spolova u posjeti Uredu za ravnopravnost spolova

U sklopu provedbe twinning projekta “Podrška ravnopravnosti spolova” Ured za ravnopravnost spolova posjetila je finska pravobraniteljica za ravnopravnost spolova gđa. Pirkko Mäkinen.

Institucija pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u Finskoj je neovisno tijelo zaduženo za nadzor nad provedbom Zakona o ravnopravnosti žena i muškaraca, zabranu diskriminacije te promicanje ravnopravnosti spolova kroz različite inicijative i edukaciju u svim područjima društva.
Na sastanku su v.d. ravnateljice Štimac Radin i gđa P. Mäkinen razmijenile informacije i stajališta o provedbi politike ravnopravnosti spolova u Hrvatskoj i Finskoj.
Štimac Radin sa suradnicama informirala je gđu. Mäkinen o procesu izrade nacionalne politike za ravnopravnost spolova, o statusu ratifikacije Istambulske konvencije, uspostavljanju ravnopravnosti spolova u tijelima državne uprave, suradnji s drugim institucionalnim mehanimima za ravnopravnost spolova na državnoj i lokalnoj razini i drugim pitanjima. Razgovaralo se o razlikama u praksi Finske i Hrvatske na području političke participacije žena. Vezano uz održane izbore za Hrvatski sabor u koji je izabrano 12,5% žena gđa. Mäkinen je navela da je u finskom parlamentu 43% zastupnica, 40% je ministrica u vladi, a 36% općinskih je vijećnica. Finska je kvotu od 40% uvela još 1995. godine kao garanciju jednake političke zastupljenosti muškaraca i žena. Od 1991. godine  u finskom parlamentu djeluje zajednička mreža zastupnica iz svih političkih stranaka s ciljem promoviranja zakonodavstva koje promiče ravnopravnost spolova i jačanja političke uloge žena.
Finska pravobraniteljica za ravnopravnost spolova će se tijekom svog petodnevnog boravka u Zagrebu susresti s predstavnicima/cama civilnog društva, akademske zajednice i znanstvenih institucija, s predstavnicima/cama medija te s pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova. 

Priopćenje za javnost
 

Pisane vijesti | Projekt "Podrška ravnopravnosti spolova"