Obilježavanje 22. rujna „Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama“

Sukladno donesenom Akcijskom planu za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011.-2015. godine na području Ličko-senjske županije dana 22-og rujna obilježen je „Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama“. Spomenuto obilježavanje organiziralo je Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Ličko-senjske županije u suradnji sa Gradom Gospićem, Policijskom upravom Ličko-senjskom, Centrom za socijalnu skrb Gospić i Podružnicom Obiteljski Centar. Postavljen je štand sa promidžbenim materijalima i to: brošurama, letcima, ružama, balonima sa natpisom „stop nasilju“ koji su dijeljeni građanima u cilju senzibiliziranja društva na problematiku nasilja nad ženama, te poslali jasnu poruku da nasilje ne smije ostati tajna, već o tome treba javno govoriti, kako bi se institucije koje se time bave potaknule na međusobnu suradnju i aktivnost.
PREDSJEDNICA
Dubravka Rukavina, mag act.soc.