Održan sastanak Upravnog odbora projekta „Podrška ravnopravnosti spolova“ (CRO GENDER)

U prostorijama Ureda za ravnopravnost spolova danas je održan redovni sastanak Upravnog odbora twinning projekta „Podrška ravnopravnosti spolova“ (CRO GENDER).

Na sastanku su uz članice projektnog tima iz partnerskih institucija kao i v.d.ravnateljice Ureda mr.sc. Helene Štimac Radin, nazočili i Simo Mannila, voditelj projekta iz partnerske organizacije Institut za zdravstvo i socijalnu skrb iz Finske, te predstavnice SAFU.
Projekt se odvija prema planu te su na sastanku razmatrane dosadašnje aktivnosti projekta, usvojeno kvartalno izvješće za razdoblje od 2. kolovoza do 1. studenoga 2016.,  te predstavljene aktivnosti za sljedeće razdoblje.  U ovom razdoblju obavljene su pripreme za aktivnosti koje će najvećim dijelom biti održane sljedeće godine i u okviru kojih je planirana edukacija za predstavnike/ce institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova i sudstva kao i javna kampanja koja počinje 15. ožujka 2017. godine. U pripremi je priručnik koji će se koristiti na edukacijama kao i daljnjem radu tijela uključenih u provedbu ravnopravnosti spolova.
 
 

Pisane vijesti | Projekt "Podrška ravnopravnosti spolova"