Obilježavanje 25. studenoga „Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama“

Sukladno donesenom Akcijskom planu za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011.-2015. godine na području Ličko-senjske županije dana 25-og studenoga obilježen je “Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama“.

Spomenuto obilježavanje organizirala je Policijska uprava Ličko-senjska u suradnji sa Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Ličko-senjske županije, Gradom Gospićem i Centrom za socijalnu skrb Gospić.
 
Postavljen je info štand sa promidžbenim materijalima i to: brošurama, letcima, balonima sa natpisom “Stop nasilju” koji su dijeljeni građanima u cilju senzibiliziranja društva na problematiku nasilja nad ženama, te poslali jasnu poruku da nasilje ne smije ostati tajna, već o tome treba javno govoriti, kako bi se institucije koje se time bave potaknule na međusobnu suradnju i aktivnost.