Preporuka Vijeća Europe "Sudjelovanje žena u politici i zastupljenost na lokalnoj i regionalnoj razini"

Krajem prošle godine Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe donio je Preporuku pod nazivom "Sudjelovanje žena u politici i zastupljenost na lokalnoj i regionalnoj razini" (REC 390 (2016)).

U  Preporuci Kongres poziva vlade država članica da provedu Preporuku  REC (2003) 3 te ostvare minimalnu zastupljenost od 40% oba spola u svim tijelima koja donose odluke u političkom ili javnom životu.
Također, Kongres  poziva države članice da podupru političku participaciju žena na razne načine: uvođenjem spolno razlučene statistike u izvještavanje o izbornom procesu, podupiranjem i osnivanjem odbora za ravnopravnost spolova na svim razinama, podupiranjem kandidatkinja, razmatranjem uvođenja zip sistema na izbornim listama kao i revizije izbornog sustava, prema potrebi i ovisno o tome radi li se o sustavu koji je podržavajući za kandidatkinje.

Komisija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe (GEC) pozdravila je usvajanje navedene Preporuke, te iznijela nekoliko komentara u kojima je ukazala na širi kontekst značaja zastupljenosti oba spola i njihovoj participaciji u političkom i javnom životu te pozicijama donositelja/ica odluka.
Ured za ravnopravnost spolova preveo je na hrvatski jezik  Preporuku s komentarima GEC-a koja je dostupna ovdje.