Obilježavanje 25. studenoga „Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama“

U organizaciji Povjerenstva za ravnopravnost spolova Ličko-senjske županije, Grada Gospića, Ličko-senjske županije, PU Ličko-senjske, Društva crvenog križa Ličko-senjske županije te Centra za socijalnu skrb, obilježen je 25. studeni „Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama“. Tim je povodom postavljen info štand s promidžbenim materijalima za građane u cilju senzibiliziranja društva vezano za problematiku nasilja nad ženama.