Europska povelja za ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnoj razini

Vijeće europskih gradova i regija (CEMR) objavilo je 2006. godine Europsku povelju za ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnoj razini kojom se lokalne i regionalne uprave europskih zemalja obvezuju da će slijediti načela rodne ravnopravnosti te provoditi odredbe propisane Poveljom.

Potpisivanjem Povelje lokalne i regionalne uprave potiču politike i konkretne akcijske mjere u suradnji s institucijama i organizacijama na svojem području, odnosno na lokalnoj razini, s ciljem uspostavljanja ravnopravnosti spolova. Županijska, gradska i općinska povjerenstva za ravnopravnost spolova, mogu biti u funkciji savjetodavnih tijela u izradi i provedbi Akcijskog plana Povelje. 

Europska komisija je 2015. godine, u sklopu pilot projekta za razvoj indikatora za mjerenje provedbe Europske povelje za ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnoj razini, izradila i prevela na hrvatski jezik Alat za planiranje i praćenje politika i praksi. Koristeći ovaj dokument, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave olakšana je izrada i praćenje Akcijskog plana za primjenu povelje. 


Koordinatorica za potpisivanje Europske povelje za ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnoj razini za Republiku Hrvatsku: 

Jessica Acquavita, zamjenica župana Istarske županijeViše o Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini dostupno je na web stranicama Observatory of the European Charter