Okončana savjetovanja

Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, pokrenut je 25. travnja 2018. godine putem portala “e-Savjetovanja”.

Savjetovanje je trajalo do 25. svibnja 2018. (https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=7316).


Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova do 2027. i Akcijskog plana do 2024., pokrenut je 22. rujna 2022. godine godine putem portala “e-Savjetovanja”.

Savjetovanje je trajalo do 22. listopada 2022. godine ( https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=21788 )