Obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

U organizaciji Ličko-senjske županije, Grada Gospića u suradnji s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Ličko-senjske županije, PU Ličko-senjskom, Društvom crvenog križa, Centrom za socijalnu skrb Gospić i SOS-om Rijeka Centrom za nenasilje i ljudska prava, obilježen je 22. rujan „Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama“.
Tim je povodom postavljen info štand s promidžbenim materijalima kako bi se poslala jasna poruka da nasilje nad ženama ne smije ostati tajna već o tome treba javno govoriti, kako bi se institucije koje se time bave potaknulo na međusobnu suradnji i aktivnost.