Drugo izdanje Opće preporuke br 34 o pravima žena u ruralnim područjima

Zbog velikog interesa Ured za ravnopravnost spolova, tijekom listopada 2018. godine, tiskao je drugo neizmijenjeno hrvatsko izdanje Opće preporuke o pravima žena u ruralnim područjima. 

Opća preporuka be. 34. navodi precizne mjere za sprečavanje i uklanjanje svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama u ruralnim područjima. Sukladno Općoj preporuci, države stranke trebale bi uspostaviti poticajni institucionalni, zakonski i politički okvir da bi osigurale da ruralni razvoj, poljoprivredne i vodne politike, uključujući i one koje se odnose na šumarstvo, stočarstvo, ribarstvo i akvakulturu, budu rodno osjetljivi te da imaju primjeren proračun. Države stranke trebale bi osigurati integraciju i uvođenje rodne perspektive u sve politike, strategije, planove i programe poljoprivrednog i ruralnog razvoja omogućavajući ženama u ruralnim područjima da djeluju i budu vidljive kao dionici, donositeljice odluka i korisnice.

Preuzmite 2. neizmijenjeno izdanje Opće preporuke o pravima žena u ruralnim područjima ovdje.