Povjerenstvo za RS Ličko-senjske županije obilježilo 25. studenoga „Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama“

U organizaciji Povjerenstva za ravnopravnost spolova Ličko-senjske županije, Grada Gospića, Ličko-senjske županije, PU Ličko-senjske, Društva crvenog križa Ličko-senjske županije te Centra za socijalnu skrb, obilježen je 25. studeni „Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama“. Tim je povodom postavljen info štand s promidžbenim materijalima, brošurama i letcima za građane u cilju senzibiliziranja i informiranja javnosti o problemu nasilja nad ženama. Uz navedeni informativni štand, također je organizirano i puštanje balona u cilju senzibiliziranja društva na problematiku nasilja. 

Više o događanju ovdje