Ravnateljica Ureda na konferenciji povodom pokretanja nacionalne kampanje Vijeća Europe „Start to talk“

Ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova mr. sc. Helena Štimac Radin održala je izlaganje na konferenciji Središnjeg državnog ureda za šport: „Kako spriječiti seksualno uznemiravanje i zlostavljanje nad djecom u športu?”, održanoj u petak, 13. prosinca 2019. u Zagrebu. 

Na konferenciji su sudjelovali Stanislas Frossard, izvršni direktzor EPAS-a (Vijeće Europe), Krešimir Šamija, zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za šport, Marlena Jukić, hrvatska predstavnica Lanzarote odbora Vijeća Europe, te predstavnici/e nadležnih institucija i stručnjaci/kinje. Konferencija je ujedno označila pokretanje nacionalne kampanje Vijeća Europe protiv seksualnog nasilja nad djecom u športu ”Start to talk”, čijoj je izradi doprinio Ured za ravnopravnost spolova, u suradnji sa Središnjim državnim uredom za šport. Kampanja je dosad pokrenuta u Nizozemskoj, Finskoj, Velikoj Britaniji, Španjolskoj, Portugalu i Francuskoj.

Ravnateljica Ureda je kao primjer dobre prakse kod suzbijanja seksualnog nasilja u društvu predstavila Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja (NN, 70/2018). Predstavljene su obveze Protokola vezane uz nadležna tijela i druge čimbenike koji sudjeluju u otkrivanju i suzbijanju seksualnog nasilja, te pružanju pomoći i zaštite osobama izloženim seksualnom nasilju. Predstavljeni su i oblici, načini i sadržaj suradnje između nadležnih tijela i drugih čimbenika koji sudjeluju u otkrivanju i suzbijanju seksualnog nasilja, te pružanju pomoći i zaštite osobama izloženim seksualnom nasilju, kao i završne odredbe kojima se propisuju postupanja u skladu s aktivnostima Protokola. Jedan od glavnih ciljeva Protokola je uvođenje standardiziranog postupka koji osigurava jedinstvenu praksu svih nadležnih tijela i institucija prema žrtvama seksualnog nasilja bez obzira na njihovu dob, mjesto u kojem im se nasilje dogodilo, spol i/ili druge osobne karakteristike. Upoznavanje svih osoba iz državnih institucija, tijela i organizacija civilnog društva koje rade na problemu seksualnog nasilja, s mogućnostima, pravima i obvezama svakog od relevantnih čimbenika u procesu prijave i procesuiranja nasilja te skrbi za žrtve seksualnog nasilja također je jedan od najvažnijih ciljeva.  Vezano uz temu konferencije, ravnateljica je istaknula kako Protokol pruža djeci, učenicima/ama, odgojiteljima/cama, učiteljima/ama, nastavnicima/ama, stručnim suradnicima/ama, ravnateljima/cama, roditeljima i skrbnicima/ama djece i mladih informacije o postupanju odgojno-obrazovnih ustanova (dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova te centara za odgoj i obrazovanje) u slučaju seksualnog nasilja precizno propisanim načinom postupanja i u slučaju ako postoji sumnja da je učenik/ca žrtva seksualnog nasilja/uznemiravanja izvan škole, ali i onda kada se seksualno nasilje/uznemiravanje dogodilo u školi. 

Ravnateljica je prilikom izlaganja informirala sudionike/ce kako se definicije seksualnog nasilje, uključujući i silovanje, definira u skladu s Konvencijom Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji što predstavlja pozitivan primjer usklađivanje zakonodavnog okvira i podzakonskih akata s Konvencijom.
Na kraju je istaknula važnost osvješćivanja javnosti i institucija o potrebi suzbijanja seksualnog nasilja i seksizama u društvu, te istaknula specifične alate i pojedine sektore društva koji u suzbijanju seksizma mogu najviše doprinijeti.


 

Pisane vijesti