Javno savjetovanje Europske komisije o transparentnosti plaća

Pozivaju se svi građani/ke i organizacije da do 28. svibnja 2020. sudjeluju u javnom savjetovanju „Razlika u plaćama između spolova – transparentnost plaća muškaraca i žena“.

Komisija nastoji prikupiti informacije od velikog broja dionika, uključujući javna tijela i tijela državne uprave, strukovna i poslovna udruženja, socijalne partnere (sindikate i poslodavce), udruge žena, nacionalna tijela za ravnopravnost, inspektorate rada, druga nacionalna tijela, civilno društvo i nevladine organizacije, pripadnike akademske zajednice te organizacije koje financiraju istraživanja i istraživačke organizacije, među ostalim sveučilišta.

Cilj je javnog savjetovanja prikupiti informacije, stajališta i iskustva o rodno uvjetovanoj diskriminaciji u plaćama i mjerama za transparentnost plaća kao alatu za bolje poznavanje i provedbu načela o „jednakim plaćama muškaraca i žena za jednak rad ili rad jednake vrijednosti”. Prikupljene informacije bit će doprinos inicijativi za transparentnost plaća.

Link za sudjelovanje u javnom savjetovanju možete pronaći ovdje: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12098-Strengthening-the-principle-of-equal-pay-between-men-and-women-through-pay-transparency/public-consultation .

Ako niste u mogućnosti služiti se internetskim upitnikom, kontaktirajte adresu e-pošte: JUST-EQUALPAY-TEAM@ec.europa.eu

*Europska unija obvezuje se štititi vaše osobne podatke i poštovati vašu privatnost. Prilikom provođenja javnog savjetovanja pridržavaju se politike „zaštite pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama Zajednice” na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 o obradi osobnih podataka u institucijama EU-a.
 

Pisane vijesti