Održan je četvrti partnerski sastanak projekta „HELPLINE“

U prostorijama udruge B.a.B.e. predstavnica Ureda za ravnopravnost spolova sudjelovala je na četvrtom partnerskom sastanku 30. rujna 2020. godine uz ostale predstavnike/ce partnerskih organizacija, a to su Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Policijska akademija i Pravosudna akademija. 

Partnerski sastanak održan je u okviru projekta How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence (HELPLINE) kojem je cilj pružiti zaštitu i podršku ženama žrtvama rodno uvjetovanog nasilja promovirajući multidisciplinarni i sveobuhvanti pristup.
Tema sastanka bila je novonastala situacija vezana za Covid-19 pandemiju uslijed koje je projekt HELPLINE produžen do 30. travnja 2021. godine. Voditeljica projekta izvijestila je projektni tim da je većina setova aktivnosti do sada dovršena. Nakon toga, raspravljalo se o nadolazećim aktivnostima projekta, kao što je tiskanje priručnika za profesionalce, izrada „policy paper-a“, održavanje treninga za profesionalce/ke koji rade sa ženama žrtvama nasilja te izazovima organiziranja međunarodne konferencije za vrijeme pandemije.
Ovo je ujedno bio i posljednji formalni partnerski sastanak u okviru projekta.

Pisane vijesti