15. listopada – Međunarodni dan ruralnih žena

Međunarodni dan ruralnih žena obilježava se 15. listopada, što je određeno tijekom 4. UN-ove Konferencije o ženama u Pekingu još 1995. godine s ciljem skretanja pozornosti na uvjete u kojima žive žene na selu koji su znatno teži nego oni u kojima žive žene u urbanim područjima. U svijetu svaka treća žena radi u sektoru poljoprivrede, a seoske žene igraju važnu ulogu u poljoprivrednoj proizvodnji, sigurnosti hrane i prehrani, upravljanju zemljištem i prirodnim resursima te skrbe o kućanstvu.

Stoga je Odbor UN-a za uklanjanje diskriminacije žena 2016. godine donio Opću preporuku br. 34 (2016) o pravima žena u ruralnim područjima. Ona ističe kako su žene u ruralnim područjima i dalje sustavno i trajno suočene s preprekama koje im onemogućavaju da u potpunosti uživaju svoja ljudska prava. One snose veći dio tereta neplaćenog rada zbog stereotipnih rodnih uloga, nejednakosti u kućanstvu te nedostatka infrastrukture i usluga, uključujući i one koje se odnose na proizvodnju hrane i rad u području skrbi. Čak i ako su formalno zaposlene, često rade poslove koji su nesigurni, opasni i slabo plaćeni te koje ne pokriva socijalna zaštita. U osobito su nepovoljnijem položaju u odnosu na pristup zdravstvenoj zaštiti. Također je veća vjerojatnost da će žene u ruralnim područjima na svim razinama biti isključene s vodećih položaja te položaja na kojima se donose odluke. One su nerazmjerno pogođene rodno utemeljenim nasiljem te nedostatkom pristupa pravosuđu i učinkovitim pravnim sredstvima.

Iako je veći dio Opće preporuke primjeren okvir djelovanja za žene u zemljama u razvoju, Preporuka sadrži i poglavlje posvećeno zaštiti prava ruralnih žena u razvijenim zemljama. Naime, žene u ruralnim područjima u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju često su suočene sa sličnim izazovima po pitanju siromaštva i isključenosti te mogu imati slične potrebe kad su u pitanju dostupnost usluga, socijalna zaštita i gospodarsko osnaživanje.

Ured za ravnopravnost spolova preveo je tekst Opće preporuke o pravima žena u ruralnim područjima koju je na hrvatskom jeziku moguće preuzeti na ovoj poveznici. 

Pisane vijesti