Usvojeno Mišljenje o suzbijanju rodnih stereotipa

Savjetodavni odbor za jednake mogućnosti za žene i muškarce Europske komisije usvojio je Mišljenje o suzbijanju rodnih stereotipa: "Prema Europskoj uniji slobodnoj od stereotipa".

Svrha ovog Mišljenja je prikupiti primjere dobre prakse i naučene lekcije kod uočavanja rodnih stereotipa te informirati o razvoju novih politika i akcija vezanih uz suzbijanje rodnih stereotipa u državama članicama. Mišljenje poseban naglasak stavlja na ulogu muškaraca u postizanju rodne ravnopravnosti i na stereotipnu rodnu ulogu muškarca koja se često zanemaruje u studijama i analizama oko rodnih stereotipa.

Mišljenje na početku opisuje česte rodne stereotipe i primjenjuje ih na muškarce i žene, a potom opisuje štetu koju takvi stereotipi izazivaju pojedincima i pojedinkama, ali i društvu u cjelini.

Mišljenje analizira i dobre prakse borbe protiv rodnih stereotipa te nudi preporuke za djelovanje kod suzbijanja seksizama u raznim sektorima. Naposljetku, Mišljenje nudi ideje za poduzimanje akcija s ciljem borbe protiv rodnih stereotipa u Europskoj uniji.

Mišljenje na engleskom jeziku možete pronaći na ovoj poveznici.

Pisane vijesti