Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine

Osnovni cilj ovog strateškog dokumenta u području ravnopravnosti spolova je stvaranje uvjeta za ravnopravnije društvo putem uspostave jednakih mogućnosti za sve građane i građanke.