Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske

Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske raspisao je javni natječaj za sljedeće radno mjesto:

stručni/a suradnik/ca u Vladi i Vladinom uredu – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.
 

Javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 121, od 12. studenog 2021. godine (NN 121/21).

 
Prijave se podnose neposredno ili poštom do kraja radnog dana, 22. studenog 2021. godine na adresu: Vlada Republike Hrvatske, Ured za ravnopravnost spolova, Mesnička 23, 10 000 Zagreb.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje 5 dana prije datuma određenog za testiranje, na web-stranici Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske www.ravnopravnost.gov.hr.


Tekst Javnog natječaja (LINK).

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje (LINK).
 

Pisane vijesti