Aktivnosti povodom švedskog predsjedanja Vijećem EU

Povodom predsjedavanja Švedske Vijećem Europske unije, od 1. do 2. veljače 2023. godine, u Stockholmu, je održana konferencija pod nazivom „Ekonomske perspektive rodno uvjetovanog nasilja – utiranje puta prevenciji“.

Skup su pozdravile Paulina Brandberg, ministrica rodne ravnopravnosti i zamjenica ministra zapošljavanja, Helena Dalli, Europska povjerenica za ravnopravnost i Lena Ag, glavna ravnateljica švedske Agencije za rodnu ravnopravnost, kao i Carlien Scheele, ravnateljica Europskog instituta za ravnopravnost spolova (EIGE).

Na plenarnim raspravama raspravljalo se o ekonomskom nasilju nad ženama te prevenciji rodno utemeljenog nasilja na radnom mjestu, a uz Irenu Moozovu, voditeljicu Odjela za ravnopravnost pri EK i Iris Luarasi, predsjednicu GREVIO-a raspravljale/i su predstavnice/i nevladinog sektora, dužnosnice/i švedske Vlade, predstavnica CEDAW Odbora, predstavnik UN Women, članica Europskog parlamenta te ekspertice/i iz područja rodne ravnopravnosti.

U sklopu konferencije održano je i nekoliko radionica za sudionice/ke na temu prevencije ekonomskog nasilja, stvaranja tržišta rada za žene i prevenciju rodno utemeljenog nasilja prema osobama koje žive u ekonomski osjetljivim okolnostima, s fokusom na starije i osobe s invaliditetom.
Konferenciju je, od 2. do 3. veljače, slijedio sastanak Skupine visoke razine Europske komisije za uvođenje načela ravnopravnosti spolova u javne politike (High level Group on Gender Mainstreaming - HLG) koji se uvijek održava u zemlji koja predsjedava Vijećem Europske unije.
Na sastanku su predstavljene aktivnosti u sklopu trojnog predsjedavanja, koje podrazumijeva aktivnosti države koja je prethodno predsjedala Vijećem, one koja aktualno predsjedava te one koja će predsjedati sljedeća, te su, shodno navedenom, o aktivnostima izvijestile predstavnice Češke, Švedske i Španjolske.

Predsjedateljica sastankom, Irena Moozova, uz asistenciju predstavnica švedskog predsjedavajućeg odbora, izvijestila je članice/ove o implementaciji Direktive o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi, kao i o Preporuci uz Barcelonske ciljeve 2030, mjerama za ukidanje jaza u plaćama, te naporima koje je povodom predsjedanja Švedska poduzela u vezi razvoja implementacije rodnog proračuna. Također, sudionice/i obaviješteni su o dinamici donošenja Direktive o prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja.
Ravnateljica EIGE-a izvijestila je o rezultatima provedenog istraživanja o oporavku nakon COVID - 19 pandemije.

Predstavnice/i zemalja članica izvijestile su o provedenim aktivnostima u okviru zajedničkog programa učenja o rodnoj ravnopravnosti i implementaciji Istanbulske konvencije. Predstavnica Ureda obavijestila je skup o usvajanju Nacionalnog plana za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja za razdoblje do 2027. godine te skorom donošenju Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine, kao i o dinamici rada na Nacionalnom programu zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2023. do 2026. godine i Protokolu o postupanju u slučaju seksualnog nasilja.

Ovaj sastanak visoke razine završen je informacijama vezanima uz sudjelovanje HLG na predstojećem zasjedanju Komisije za status žena UN-a (CSW67) te sastanku G7.
 
 
Materijali s navedene konferencije mogu se pronaći pod sljedećim linkovima:

https://ravnopravnost.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Iteam%205a%20EIGE_report.pdf

https://ravnopravnost.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Item%205%20b%20BUDG.pptx

https://ravnopravnost.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Item%205%20c%20OECD.pptx

Pisane vijesti