Predstavljanje rezultata istraživanja „Seksualnost i osobe s invaliditetom“

Predstavnica Ureda sudjelovala je na predstavljanju publikacije „Seksualnost i osobe s invaliditetom“, koja je nastala na temelju istraživanja koje je proveo izvanredni profesor Studija za socijalni rad Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Marko Buljevac. Predstavljanje je organizirao Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, koji je ujedno i izdavač publikacije.

Istraživanje je obuhvatilo područja partnerskih odnosa, doživljaja vlastite seksualnosti, probleme vezane uz seksualnost osoba s invaliditetom, negativna iskustva i komentari te problematiku seksualnog nasilja.
Zaključna razmatranja i preporuke, koje publikacija sadrži, uz područje koje se odnosi na zdravstvenu zaštitu, podrazumijevaju povećanje senzibiliteta društva o seksualnosti osoba s invaliditetom, destigmatizaciju, informiranost i potrebu za edukacijom.
Skup je okupio stručnjake/inje koji rade u području skrbi i zaštite osoba s invaliditetom, socijalne politike te ravnopravnosti spolova.
 


Pisane vijesti