Aktivnosti Europskog instituta za ravnopravnost spolova (EIGE)

29. i 30. studenoga 2023. godine, u Vilniusu su se održala dva događanja u organizaciji Europskog instituta za ravnopravnost spolova: 28. sastanak Stručnog foruma EIGE-a, te 7. sastanak Tematske mreže za ravnopravnost spolova. Na oba događanja sudjelovala je predstavnica Ureda, u svojstvu članice Tematske mreže.

Prvi dan okupljanja stručnjaka bio je posvećen europskom Green Deal-u i korelaciji s perspektivom ravnopravnosti spolova i njegovoj ugrađenosti u javne politike na svim razinama (gender mainstreaming). Nakon prezentacija brojnih primjera dobre prakse uvođenja rodne perspektive u niz područja, poput transporta, poljoprivrede, urbanog razvoja, industrije i energetike iz raznih zemalja EU te rasprave o istima, sudionice su povele diskusiju u sklopu radnih grupa, nakon koje je provedeno glasanje o najuspješnijim primjerima. Stručni forum je nastavljen radom u radionicama na različite teme iz područja koja obuhvaća Green Deal.
Sastanak Tematske mreže za ravnopravnost spolova imao je za svrhu razmjenu iskustava sudionica te informiranje predstavnica EIGE - a o novim inicijativama i postignućima u području rodne ravnopravnosti iz pojedine zemlje. U sklopu toga, predstavnica Ureda izvijestila je o planiranim intervencijama u hrvatsko kazneno zakonodavstvo s ciljem implementacije Istanbulske konvencije u pogledu suzbijanja femicida. Također, u sklopu sljedeće teme, izvijestila je o treninzima i edukacijama iz područja rodne ravnopravnosti, koje Ured provodi u Državnoj školi za javnu upravu, namijenjenima zaposlenicima sustava državne i javne uprave te lokalne i regionalne (područne) samouprave.
Na sastanku su posebno istaknute potrebe za edukacijom iz područja rodnog proračuna te zahtjev za snažnijom motivacijom pravosudnog sustava za uključivanje u edukacije iz rodne ravnopravnosti.

Pisane vijesti