Objava konačnih rezultata i rezultata intervjua održanog 04. prosinca 2023.


 

Objavljeni su objedinjeni rezultati i rang-lista kandidata/kinja za radno mjesto stručni suradnik/ica u Uredu za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske od 27. rujna 2023. (NN 111/23).Rezultate možete pronaći ovdje. 

Pisane vijesti