Žene sve zastupljenije u političkom životu

Potpredsjednica Jadranka Kosor otvorila Prvu žensku ministarsku konferenciju Pakta o stabilnosti
Pozdravljajući nazočne u Dubrovniku, potpredsjednica Vlade i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Jadranka Kosor rekla je kako su žene u jugoistočnoj Europi, obilježenoj tranzicijskim procesima, dostigle bitnu zastupljenost na državnoj i lokalnoj razini, kao i u predstavničkim i izvršnim tijelima.

Pritom je istaknula iskustva Republike Hrvatske na ovom području te dodala kako je, unatoč slabijoj zastupljenosti žena u političkim institucijama, u Hrvatskoj od 1990. vidljiv neprekidan porast sudjelovanja žena u politici.
 
Potpredsjednica Kosor je navela kako na prekršajnim sudovima udio žena doseže do 77 posto, međutim, na sudovima višeg stupnja taj se omjer povećava u korist muškaraca pa na županijskim sudovima i Vrhovnom sudu RH udio muškaraca iznosi 52 posto. Udio žena veleposlanica porastao je u posljednjih deset godina s 5,7 na 14,8 posto, a udio saborskih zastupnica povećao se na 21 posto.
 
Ističući načelo ravnopravnosti spolova u Hrvatskoj kao ustavno načelo, potpredsjednica Kosor rekla je kako Obiteljski zakon, Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji i Zakon o ravnopravnosti spolova značajno pridonose promicanju toga načela uz Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, povjerenstva za ravnopravnost spolova osnovana na lokalnoj razini u čitavoj Hrvatskoj te koordinatore/ice za ravnopravnost spolova u ministarstvima. Hrvatski sabor također je proglasio 22. rujna Nacionalnim danom borbe protiv nasilja nad ženama.
 
Potpredsjednica Kosor podsjetila je kako je Vlada usvojila Nacionalnu strategiju zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2005. do 2007. godine i Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, dokumente koji sadrže precizne mjere za postupanje mjerodavnih tijela pri otkrivanju i suzbijanju nasilja, kao i pružanju pomoći i zaštite žrtvama, pri čemu su i žene s invaliditetom prošle edukaciju u vezi obiteljskog nasilja.
 Pisane vijesti