Hrvatski sabor donio novi Zakon o ravnopravnosti spolova sa 134 glasa "za"

 

ZAGREB, 15. srpnja 2008. (Hina) – Hrvatski sabor donio je danas novi Zakon o ravnopravnosti spolova, kojim se zabranjuje spolna diskriminacija u javnom i političkom životu, u postupcima nabave roba, prilikom zapošljavanja, obrazovanju, medijima i drugim područjima, a za kršenje zakona prvi su put predviđene i kazne.

Zakonom se, primjerice, uvode obvezni nazivi radnih mjesta u oba roda, rodno uravnotežene zastupljenosti pri predlaganju izbornih lista za izbore na svim razinama, a određuje se i da je spol čija je zastupljenost manja od 40 posto u nekom tijelu podzastupljen.

Taj se omjer odnosi i na politička tijela, a u Vladi očekuju da će se puna ravnoteža u njima postići u razdoblju od tri izborna ciklusa od donošenja ovog zakona.

Zabranuje se diskriminacija žena na radu, pa im se pri zapošljavanju više neće smjeti postavljati pitanja o bračnom statusu i o tome namjeravaju li imati djece i slično.

Zakon predviđa uklanjanje rodnih stereotipa iz školskih udžbenika i medijskog izvještavanja, a središnje tijelo za provedbu ovog Zakona bit će Ured pravobranitelja ili pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Sabor je donio i Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, kojim Hrvatska, sukladno propisima EU, preuzima međunarodne standarde u zaštiti svojih građana i institucija od posljedica pranja novca i financiranja terorizma.

Zakonom se, među ostalim, ograničava poslovanje u gotovinskom novcu, na način da se zabranjuje naplata u gotovini u iznosu koji prelazi 105 tisuća kuna, odnosno u poslovima s nerezidentima u vrijednostima koje prelaze 15 tisuća eura (odnosi se na poslove vezane uz prodaju robe i pružanje usluga, prodaju nekretnina, primanje zajmova, prodaju prenosivih vrijednosnih papira ili udjela).

Izmijenjen je i sa zakonodavstvom EU usklađen Zakon o osiguranju, kojim se

stvaraju preduvjeti za integraciju tržišta osiguranja u jedinstveno tržište zemalja članica Europske unije.

Zakon detaljnije uređuju uvjeti za osnivanje i poslovanje društava za osiguranje i za reosiguranje, obavljanje unutarnje revizije i revizije, postupak likvidacije i stečaja, obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju i reosiguranju te obavljanje nadzora.

Zastupnici su prihvatili Vladin zaključak da se o predloženim izmjenama Zakona o reviziji provede treće čitanje.

Sabor nastavlja glasovati o ranije raspravljenim točkama.

 
 
 


Pisane vijesti